• PUROFILL colorguard
  Pieni vedensuodatin suojaa
  lämmitysjärjestelmää kalkkeutumiselta ja
  aggressiivisilta suoloilta.
 • CLARIMAX 1200 DM pH+
  Veden suodatusjärjestelmä ja vaihtopatruuna
  lämmitysjärjestelmien täyttämistä varten.
  Vähäsuolaista vettä, jolla on ihanteellinen pH-arvo.
 • elector-korroosiosuojauslaite
  Sähkökemiallinen lämmitysveden käsittely
  suojaa lämmitysjärjestelmää
  ruosteelta ja sakalta.
 • Lämmitysveden analysointipaketti
  Lämmitysjärjestelmien ammattilaisille
  tarkoitettu mittauspaketti mittaa pH-arvon,
  veden kovuuden ja sähkönjohtavuuden.
 • PUROFILL
  Luotettava suolanpoistopatruuna tuottaa
  ihanteellista lämmitysvettä, jolla on alhainen
  veden kovuus ja alhainen sähkönjohtavuus.
 • Ioninvaihtimen mixed bed -hartsi
  Laadukas ioninvaihtohartsi
  lämmitysveden
  suolanpoistoon (demineralisointiin).
 • Lämmitysveden analyysi
  Luotettava palvelumme lämmitysjärjestelmien
  ongelmien selvittämiseen
  ja laadunvalvontaan.

Ihanteellinen veden laatu elector-vedenkäsittelyn luotettavat käyttösovellukset: Tuotteet – Vianmääritys – Neuvonta

Vettä teknisten käyttösovellusten häiriöttömään toimintaan

Elector on jo vuodesta 1991 tarjonnut tuotteita ja palveluja lämmitysjärjestelmien lämmitysveden käsittelyyn ja kalkkeutumisen ja korroosion aiheuttamia vaurioita vastaan. Kokemuksemme ansiosta voimme tarjota lämmitysveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden ja palvelujen lisäksi järjestelmiä teollisuuden vähäkemikaalisten jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien vedenkäsittelyyn sekä ioninvaihtimella varustettuja veden suodatusjärjestelmiä.

elector-tuotteiden edut:

 • Mahdollistavat parhaan veden laadun ja luotettavan suojauksen veden aiheuttamia vaurioita vastaan parantamalla veden laatua luopumalla pääosin kemiallisista lisäaineista.
 • Auttavat säilyttämään lämmitysjärjestelmien ja suljettujen jäähdytys- ja lämmityskiertojen arvon ja korkean hyötysuhteen suojaamalla järjestelmiä korroosiolta, saostumilta ja sakalta.
 • Täyttävät standardien, kuten veden käsittelyä koskevan standardin VDI 2035, vaatimukset.
 • Parantavat ekologisuutta vähentämällä kemikaalien käyttöä.
 • Auttavat säästämään kustannuksia toimivien, huoltovapaiden veden suodatusjärjestelmien ansiosta.
 • Takaavat käyttöhenkilökunnan parhaan mahdollisen turvallisuuden ja terveyden haitallisia aineita sisältämättömän puhtaan veden ansiosta.

Olemme keskittyneet teollisuuden ja rakennustekniikan veden käsittelyyn. Meillä on yli 25 vuoden kokemus sähkökemiallisesta vedenkäsittelystä, joka mahdollistaa lämmitysjärjestelmien ja teollisuuden jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien ekologisen ja taloudellisen suojauksen veden aiheuttamia vaurioita vastaan.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi: Puhelin: +358 44 367 6623

 

Keskipisteessä tuote

Lämmitysjärjestelmien korroosiosuojaus: Varmista, ettei lämmitysjärjestelmääsi kerry ruostetta eikä sakkaa!

Sähkökemialliseen vedenkäsittelyyn tarkoitettu elector-reaktiosäiliö tarjoaa luotettavaa suojausta lämmitysjärjestelmiin kertyvää ruostetta ja sakkaa vastaan.

Lisätietoja

Tässä asiakkaidemme mielipiteitä:


Lämmitysveden käsittely


Vähäkemikaalinen järjestelmäsuojaus

On yleisesti tunnettua ja hyväksyttyä, ettei lämmitysjärjestelmien tai muiden suljettujen vesikiertojen kalkkeutumisen tai korroosion aiheuttamien häiriöiden ja vaurioiden poistamisessa tarvita kemikaaleja, kuten korroosionestoaineita, hapenpoistoaineita tai veden kovuuden vakautusaineita.

Usein tilanne on jopa päinvastainen. On runsaasti lämmitysjärjestelmiä, jotka kärsivät korroosiosta, vaikka järjestelmässä käytetään korroosionestoaineita tai muita kemikaaleja. Ammattikirjallisuus ja tutkimuslaitokset vahvistavat näitä saamiamme kokemuksia, joiden mukaan kemialliset lisäaineet toimivat useimmiten kunnolla vain puhtailla metallipinnoilla, joissa ei ole sakkaa, kuten hapettumia, värjäytymiä tai hilseilyä. Ongelmia saattaa esiintyä pyrittäessä suojaamaan monimutkaisia geometrisia rakenteita, kuten aukkoja pieniä uria.

Korroosionestoaineiden käyttäminen ei takaa missään tapauksessa täydellistä suojaa korroosiota vastaan vaan se pelkästään hidastaa mahdollista korroosiota!

Metallien suojaaminen suljetussa vesikierrossa kalkkeutumisen aiheuttamalta korroosiolta sekä toimintahäiriöiltä ja vaurioilta on mahdollista myös ilman kemikaaleja. Me olemme tiedostaneet tämän jo yli 25 vuoden ajan ja toimimme sen mukaisesti!

Voimassa olevat standardit, kuten VDI 2035 (Lämmitysjärjestelmien suojaus veden aiheuttamilta vahingoilta), mainitsevat vähäsuolaisen käytön ilman kemikaaleja, mikä mahdollistaa metalliosien luotettavan suojauksen veden aiheuttamia vahinkoja vastaan.

Vähäsuolainen käyttö voidaan saavuttaa poistamalla lämmitysjärjestelmän täyttövedestä suola (demineralisointi) ioninvaihtimen avulla. Näin voidaan alentaa veden kovuuden lisäksi myös suolojen kokonaismäärää ja näin ollen myös veden sähkönjohtavuutta. Alhaisempi veden kovuus vähentää kalkkeutumisen aiheuttamia vahinkoja. Alhaisempi sähkönjohtavuus hidastaa kaikenlaista korroosiota ja ehkäisee suolojen alhaisemman kokonaispitoisuuden ansiosta aggressiivisten suolojen, kloridin tai sulfaattien aiheuttamaa korroosiota.

Jopa mikrobiologinen kasvusto vähenee tärkeiden ravintosuolojen puuttuessa, minkä vuoksi mikrobien aiheuttama korroosio (MIC) on epätodennäköistä lämmitysjärjestelmien vähäsuolaisessa käytössä.

Ioninvaihtimella tehtävän vedenkäsittelyn lisäksi suosittelemme jatkuvaa sähkökemiallista vedenkäsittelyä, jonka avulla voidaan sitoa happea, neutralisoida vapaita hiilihappoja ja saavuttaa tasainen pH-arvo >8,5 ylläpitämällä lämmitys- ja jäähdytysveden alhaista sähkönjohtavuutta. Sähkökemiallinen vedenkäsittely elector-reaktiosäiliön avulla on ollut yrityksemme ydinosaamista perustamisvuodesta 1991 lähtien.

Linkit